Rămâi actualizat cu noutățile legislative

legal balance

Monitorizăm zilnic actele normative apărute

Filtrăm actele legislative nerelevante (ex: numiri în funcție, acordări de medalii)

Pentru ca tu să poți vedea rapid dacă e ceva care te interesează

Poți alege să primești noutățile direct pe email

 • Act
 • Decizie
 • Decret
 • Circulară
 • Hotărâre
 • Lege
 • Normă
 • Ordonanță
 • Ordin
 • Rectificare
 • Regulament
 • Act
 • Decizie
 • Decret
 • Circulară
 • Hotărâre
 • Lege
 • Normă
 • Ordonanță
 • Ordin
 • Rectificare
 • Regulament
 • Act
 • Decizie
 • Decret
 • Circulară
 • Hotărâre
 • Lege
 • Normă
 • Ordonanță
 • Ordin
 • Rectificare
 • Regulament
 • Act
 • Decizie
 • Decret
 • Circulară
 • Hotărâre
 • Lege
 • Normă
 • Ordonanță
 • Ordin
 • Rectificare
 • Regulament
 • Act
 • Decizie
 • Decret
 • Circulară
 • Hotărâre
 • Lege
 • Normă
 • Ordonanță
 • Ordin
 • Rectificare
 • Regulament
Nr. Titlu Data Tip Admisă Lege Articole Legătură minuta
1 Decizia nr. 29 din 3 iunie 2024 referitor la respingerea cererii privind lămurirea dispozitivului Deciziei nr. 31 din 17 mai 2021 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 03.06.2024 DCD -civil Minuta
2 Decizia nr. 28 din 3 iunie 2024 cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 30 alin. (4 indice 4) din Legea nr. 263/2010, raportat la prevederile art. 30 alin. (l) lit. i) și ale art. 100 lit. b) din același act normativ 03.06.2024 DCD -civil Legea nr. 263/2010 art. 30 alin. (4 indice 4) Minuta
3 Decizia nr. 27 din 3 iunie 2024 cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. I alin. (1)-(3) din O.U.G. nr. 226/2020, art. I alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 130/2021 și art. I din O.U.G. nr. 168/2022, în raport cu cele ale art. 11 și art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 03.06.2024 DCD -civil Legea-cadru nr. 153/2017 art. I alin. (1)-(3) din O.U.G. nr. 226/2020, art. I alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 130/2021 și art. I din O.U.G. nr. 168/2022, în raport cu cele ale art. 11 și art. 38 Minuta
4 Decizia nr. 30 din 3 iunie 2024 cu privire la posibilitatea de a se pune în mișcare acțiunea penală din oficiu, în cazul infracțiunilor pentru care acțiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate sau din oficiu, în situația în care persoana vătămată a depus deja o asemenea plângere 03.06.2024 DCD -criminal Minuta
5 Decizia nr. 9 din 20 mai 2024 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 113 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 99/2006 20.05.2024 RIL - O.U.G. nr. 99/2006 art. 113 alin. (2) lit. a) Minuta
6 Decizia nr. 8 din 20 mai 2024 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 75 alin. (1) şi art. 278 alin. (1) din Codul muncii, în ceea ce priveşte momentul de la care începe să curgă termenul de preaviz 20.05.2024 RIL - Codul muncii, în ceea ce priveşte momentul de la care începe să curgă termenul de preaviz art. 75 alin. (1) şi art. 278 alin. (1) Minuta
7 Decizia nr. 26 din 20 mai 2024 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin. (1) indice 1 şi alin. (4) din Legea nr. 77/2016, raportat la prevederile art. 970 din Codul civil de la 1864 şi art. 1271 din Codul civil 20.05.2024 DCD -civil Codul civil art. 4 alin. (1) indice 1 şi alin. (4) din Legea nr. 77/2016, raportat la prevederile art. 970 din Codul civil de la 1864 şi art. 1271 Minuta
8 Decizia nr. 25 din 20 mai 2024 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 341/2004, în raport cu prevederile art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale şi ale art. 1 alin. (3) şi art. 20 alin. (2) din Constituţia României 20.05.2024 DCD -civil Legea nr. 341/2004 art. 5 alin. (1) lit. o) Minuta
9 Decizia nr. 24 din 20 mai 2024 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1), (4) şi (5) din Legea nr. 263/2010, în ceea ce priveşte posibilitatea persoanei care beneficia de o pensie anticipată parţială de a solicita recalcularea numărului de luni de anticipare 20.05.2024 DCD -civil Legea nr. 263/2010 art. 65 alin. (1), (4) şi (5) Minuta
10 Decizia nr. 23 din 20 mai 2024 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 781 alin. (1), art. 783 alin. (2), art. 790 alin. (1) şi (4) din Codul de procedură civilă 20.05.2024 DCD -civil Codul de procedură civilă art. 781 alin. (1), art. 783 alin. (2), art. 790 alin. (1) şi (4) Minuta
11 Decizia nr. 22 din 20 mai 2024 cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 285/2010, art. 9 din O.U.G. nr. 80/2010, art. 2 din O.U.G. nr. 84/2012, art. 10 din O.U.G. nr. 103/2013, art. 9 din O.U.G. nr. 83/2014, art. 11 din OU.G. nr. 57/2015, art. 1 alin. (3) din O.U.G. nr. 9/2017, art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 90/2017, art. 41 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018, art. VII alin. (1) din O.U.G. nr. 130/2021, art. VII alin. (1) din O.U.G. nr. 168/2022, prin care s-a dispus, în mod succesiv, neacordarea indemnizaţiei de pensionare prevăzută de art. 81 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, în raport cu dispoziţiile art. 294 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 303/2022 20.05.2024 DCD -civil Legea nr. 303/2022 art. 13 din Legea nr. 285/2010, art. 9 din O.U.G. nr. 80/2010, art. 2 din O.U.G. nr. 84/2012, art. 10 din O.U.G. nr. 103/2013, art. 9 din O.U.G. nr. 83/2014, art. 11 din OU.G. nr. 57/2015, art. 1 alin. (3) din O.U.G. nr. 9/2017, art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 90/2017, art. 41 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018, art. VII alin. (1) din O.U.G. nr. 130/2021, art. VII alin. (1) din O.U.G. nr. 168/2022, prin care s-a dispus, în mod succesiv, neacordarea indemnizaţiei de pensionare prevăzută de art. 81 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, în raport cu dispoziţiile art. 294 alin. (5) lit. a) Minuta
12 Decizia nr. 21 din 13 mai 2024 cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 5 alin. (6) și alin. (7) din Decretul-lege nr. 118/1990, prin raportare la prevederile art. 1 alin. (1) lit. e) din același act normativ 13.05.2024 DCD -administrative Decretul-lege nr. 118/1990 art. 5 alin. (6) și alin. (7) Minuta
DCD -civil 03.06.2024

Decizia nr. 29 din 3 iunie 2024 referitor la respingerea cererii privind lămurirea dispozitivului Deciziei nr. 31 din 17 mai 2021 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

DCD -civil 03.06.2024

Decizia nr. 28 din 3 iunie 2024 cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 30 alin. (4 indice 4) din Legea nr. 263/2010, raportat la prevederile art. 30 alin. (l) lit. i) și ale art. 100 lit. b) din același act normativ

DCD -civil 03.06.2024

Decizia nr. 27 din 3 iunie 2024 cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. I alin. (1)-(3) din O.U.G. nr. 226/2020, art. I alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 130/2021 și art. I din O.U.G. nr. 168/2022, în raport cu cele ale art. 11 și art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017

DCD -criminal 03.06.2024

Decizia nr. 30 din 3 iunie 2024 cu privire la posibilitatea de a se pune în mișcare acțiunea penală din oficiu, în cazul infracțiunilor pentru care acțiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate sau din oficiu, în situația în care persoana vătămată a depus deja o asemenea plângere

RIL - 20.05.2024

Decizia nr. 9 din 20 mai 2024 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 113 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 99/2006

RIL - 20.05.2024

Decizia nr. 8 din 20 mai 2024 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 75 alin. (1) şi art. 278 alin. (1) din Codul muncii, în ceea ce priveşte momentul de la care începe să curgă termenul de preaviz

DCD -civil 20.05.2024

Decizia nr. 26 din 20 mai 2024 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin. (1) indice 1 şi alin. (4) din Legea nr. 77/2016, raportat la prevederile art. 970 din Codul civil de la 1864 şi art. 1271 din Codul civil

DCD -civil 20.05.2024

Decizia nr. 25 din 20 mai 2024 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 341/2004, în raport cu prevederile art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale şi ale art. 1 alin. (3) şi art. 20 alin. (2) din Constituţia României

DCD -civil 20.05.2024

Decizia nr. 24 din 20 mai 2024 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1), (4) şi (5) din Legea nr. 263/2010, în ceea ce priveşte posibilitatea persoanei care beneficia de o pensie anticipată parţială de a solicita recalcularea numărului de luni de anticipare

DCD -civil 20.05.2024

Decizia nr. 23 din 20 mai 2024 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 781 alin. (1), art. 783 alin. (2), art. 790 alin. (1) şi (4) din Codul de procedură civilă

DCD -civil 20.05.2024

Decizia nr. 22 din 20 mai 2024 cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 285/2010, art. 9 din O.U.G. nr. 80/2010, art. 2 din O.U.G. nr. 84/2012, art. 10 din O.U.G. nr. 103/2013, art. 9 din O.U.G. nr. 83/2014, art. 11 din OU.G. nr. 57/2015, art. 1 alin. (3) din O.U.G. nr. 9/2017, art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 90/2017, art. 41 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018, art. VII alin. (1) din O.U.G. nr. 130/2021, art. VII alin. (1) din O.U.G. nr. 168/2022, prin care s-a dispus, în mod succesiv, neacordarea indemnizaţiei de pensionare prevăzută de art. 81 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, în raport cu dispoziţiile art. 294 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 303/2022

DCD -administrative 13.05.2024

Decizia nr. 21 din 13 mai 2024 cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 5 alin. (6) și alin. (7) din Decretul-lege nr. 118/1990, prin raportare la prevederile art. 1 alin. (1) lit. e) din același act normativ